POSLANSTVO IN VIZIJA

POSLANSTVO:

Upravljamo in širimo fond svojih stanovanj in poslovnih prostorov, ki so namenjeni oddaji v najem po profitnem in neprofitnem načelu. V svoji lasti imamo 400 lastnih stanovanj in več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov.

Upravljamo večstanovanjske in poslovno-stanovanjske objekte, skrbimo za varno bivanje njihovih uporabnikov in zagotavljamo ekonomično ogrevanje. Upravljamo več kot 2.200 stanovanj oz. 160 večstanovanjskih objektov ter več kot 35.000 m2 poslovnih površin.

VIZIJA:

Utrditi želimo svoj položaj največjega ponudnika najemniških stanovanj na območju Dolenjske in postati prva izbira na področju upravljanja, pri tem pa doseči najvišje standarde kakovosti pri zagotavljanju svojih storitev.

POSLOVANJE ZARJE JE USMERJENO NA TRI PODROČJA Z JASNO ZASTAVLJENIMI CILJI:

GOSPODARJENJE Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI

Skrbeti za obnovo in nameniti dodatna sredstva za vzdrževanje in posodobitve lastnih stanovanj.

UPRAVLJANJE

Z družbo Zarja d.o.o. Novo mesto boste pridobili poslovnega partnerja, ki vam bo nudil najvišji nivo kakovosti storitev po konkurenčni ceni. Pridobili boste izkušenega poslovnega partnerja, ki bo za vas izvajal upravljanje vaše lastnine na najboljši možen način. Gradili si bomo zaupanje z opravljenimi storitvami, hkrati pa se zavedamo odgovornosti in bomo v cilju stalnega zmanjševanja stroškov iskali optimalne rešitve za vas ter se gospodarno vedli do vaše lastnine.

INŽENIRING