KONTAKTNE ŠTEVILKE

TAJNIŠTVO IN PRAVNA SLUŽBA:

Monika Šinigoj

TAJNIŠTVO

Telefon:
07 373 78 30, 07 373 78 853
Faks:
07 373 78 38
E-mail:
info@zarja.si monika.sinigoj@zarja.si

Renata Bratkovič

PRAVNA SLUŽBA

Telefon:
07 373 78 41
E-mail:
renata.bratkovic@zarja.si

TEHNIČNA SLUŽBA:

Klemen Kestnar

DIREKTOR TEHNIČNE SLUŽBE

Telefon:
07 373 78 39
Gsm:
051 422 657
E-mail:
klemen.kestnar@zarja.si

Jerneja Strmec

OBRAČUN, SPREMEMBE

Telefon:
07 373 78 35
E-mail:
jerneja.strmec@zarja.si

Roman Zupančič

Gsm:
051 662 669
E-mail:
roman.zupancic@zarja.si

Janez Redek

Telefon:
07 373 78 64
Gsm:
041 766 326
E-mail:
janez.redek@zarja.si

Andreja Baša

Blaž Mavrič

Telefon:
07 373 78 63
Gsm:
040 871 000
E-mail:
blaz.mavric@zarja.si

Blaž Fabjan

Telefon:
07 373 78 59
Gsm:
031 609 241
E-mail:
blaz.fabjan@zarja.si

KOMERCIALNA SLUŽBA:

Primož Murn

DIREKTOR KOMERCIALNE SLUŽBE (INFORMACIJE O NAJEMU STANOVANJ IN SKLEPANJE NAJEMNIH POGODB)

Telefon:
07 373 78 61
Gsm:
031 609 394
E-mail:
primoz.murn@zarja.si

Katja Hafner

INFORMACIJE O NAJEMU STANOVANJ IN SKLEPANJE NAJEMNIH POGODB

Telefon:
07 373 78 49
E-mail:
katja.hafner@zarja.si

Marko Muhič

PRIMOPREDAJA STANOVANJ

Telefon:
07 373 78 59
Gsm:
051 373 136
E-mail:
marko.muhic@zarja.si

OGREVANJE:

Marjan Papež

VODJA ENERGETSKIH NAPRAV

Telefon:
07 373 78 62
Gsm:
041 385 493
E-mail:
marjan.papez@zarja.si

Janez Junc

KURJAČ

Gsm:
041 278 774
E-mail:
janez.junc@zarja.si

Zdravko Šušteršič

KURJAČ

Gsm:
041 577 229
E-mail:
zdravko.sustersic@zarja.si

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA:

Metka Kastrevc

DIREKTORICA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE

Telefon:
07 373 78 55
Gsm:
041 813 306
E-mail:
metka.kastrevc@zarja.si

Sonja Avguštinčič

GLAVNI KNJIGOVODJA

Telefon:
07 373 78 50
E-mail:
sonja.avgustincic@zarja.si

Natalija Klobucar

OPOMINI, IZTERJAVA

Telefon:
07 373 78 61
E-mail:
natalija.klobucar@zarja.si

Vladimira Leskovšek

SALDAKONTI KUPCEV, DOBAVITELJEV

Telefon:
07 373 78 51
E-mail:
vladimira.leskovsek@zarja.si