KONTAKTNE ŠTEVILKE

DIREKTORICA:

mag. Janja Horvat Jaklič

DIREKTORICA

Telefon (tajništvo): 07 373 78 30

E-mail: janja.horvat-jaklic@zarja.si

TAJNIŠTVO:

Monika Šinigoj

TAJNIŠTVO

Telefon: 07 373 78 30, 07 373 78 53
E-mail: info@zarja.si monika.sinigoj@zarja.si

PRAVNA SLUŽBA:

Renata Bratkovič

PRAVNICA

Telefon: 07 373 78 41
E-mail: renata.bratkovic@zarja.si

TEHNIČNA SLUŽBA:

Klemen Kestnar

DIREKTOR TEHNIČNE SLUŽBE

Telefon: 07 373 78 39
Gsm: 051 422 657
E-mail: klemen.kestnar@zarja.si

NENAD ROŽANC

UPRAVLJALEC NEPREMIČNIN
(večstanovanjske stavbe)

Telefon: 07 373 78 59
Gsm: 051 262 230
E-mail: nenad.rozanc@zarja.si

IGOR KRAVCAR

UPRAVLJALEC NEPREMIČNIN
(večstanovanjske stavbe)

Telefon: 07 373 78 33
Gsm: 031 221 774
E-mail: igor.kravcar@zarja.si

Roman Zupančič

UPRAVLJALEC NEPREMIČNIN
(poslovne in večstanovanjske stavbe)

Gsm: 051 662 669
E-mail: roman.zupancic@zarja.si

Janez Redek

UPRAVLJALEC NEPREMIČNIN
(večstanovanjske stavbe)

Telefon: 07 373 78 64
Gsm: 041 766 326
E-mail: janez.redek@zarja.si

Marko Muhič

UPRAVLJALEC NEPREMIČNIN
(večstanovanjske stavbe)

Telefon: 07 373 78 34
Gsm: 051 373 136
E-mail: marko.muhic@zarja.si

KOMERCIALNA SLUŽBA:

Primož Murn

DIREKTOR KOMERCIALNE SLUŽBE 

 

Telefon: 07 373 78 61
Gsm: 031 609 394
E-mail: primoz.murn@zarja.si

Katja Hafner

KOMERCIALIST
(informacije o najemu stanovanj in sklepanje najemnih pogodb)

Telefon: 07 373 78 49
Gsm: 041 440 095
E-mail: katja.hafner@zarja.si

 

Blaž Mavrič

UPRAVLJALEC NEPREMIČNIN
(požarna varnost, primopredaje nepremičnin)

Telefon: 07 373 78 63
Gsm: 040 871 000
E-mail: blaz.mavric@zarja.si

OGREVANJE:

Marjan Papež

VODJA ENERGETSKIH NAPRAV

Telefon: 07 373 78 62
Gsm: 041 385 493
E-mail: marjan.papez@zarja.si

Janez Junc

UPRAVLJALEC CENTRALNEGA OGREVANJA

Gsm: 041 278 774
E-mail: janez.junc@zarja.si

Zdravko ŠuštAršič

UPRAVLJALEC CENTRALNEGA OGREVANJA

Gsm: 041 577 229
E-mail: zdravko.sustarsic@zarja.si

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA:

Metka Kastrevc

DIREKTORICA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE

Telefon: 07 373 78 55
Gsm: 041 813 306
E-mail: metka.kastrevc@zarja.si

Sonja Avguštinčič

GLAVNI KNJIGOVODJA

Telefon: 07 373 78 50
E-mail: sonja.avgustincic@zarja.si

Natalija Klobučar

STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
(opomini, izterjava)

Telefon: 07 373 78 52
Gsm: 041 442 609
E-mail: natalija.klobucar@zarja.si

Vladimira Leskovšek

FINANČNO RAČUNOVODSKI REFERENT
(saldakoniti kupcev, dobaviteljev)

Telefon: 07 373 78 51
E-mail: vladimira.leskovsek@zarja.si

Jerneja Strmec

REFERENT ZA GOSPODARJENJE
(obračun, spremembe)

Telefon: 07 373 78 35

Gsm: 031 358 665

E-mail: jerneja.strmec@zarja.si

Andreja mavrič

REFERENT UPRAVLJANJA
(obračun, spremembe)

Telefon: 07 37 3 78 36
Gsm: 041 205 079
E-mail: andreja.mavric@zarja.si

SEZNAM VZDRŽEVALCEV PO OBJEKTIH

MARKO MUHIČ

Gsm: 051 373 136


Lokacije:

NOVO MESTO 
Jakčeva ulica
Levstikova ulica
Nad mlini
Rozmanova ulica
Smrečnikova ulica
Stritarjeva ulica
Šegova ulica
Trdinova ulica
Ulica Slavka Gruma
DOLENJSKE TOPLICE
STRAŽA
ŽUŽEMBERK

JANEZ REDEK

Gsm: 041 766 326


Lokacije:

NOVO MESTO
Klemenčičeva ulica
Kočevarjeva ulica
Koštialova ulica
Ragovska ulica
Šmarješka cesta
Trdinova ulica
Ulica Danila Bučarja
Vavpotičeva ulica
METLIKA
SEMIČ
ŠENTJERNEJ

IGOR KRAVCAR

Gsm: 031 221 774


Lokacije:

NOVO MESTO 
Jerebova ulica
Kandijska cesta
Mestne njive
Mušičeva ulica
Ulica Slavka Gruma

BLAŽ MAVRIČ

Gsm: 040 871 000


Lokacije:

NOVO MESTO 
Glavni trg
Jerebova ulica
Prešernov trg
Vrhovčeva ulica
Ulica Slavka Gruma 
Partizanska ulica (Ljubljana)
STRAŽA 

Na žago 

ŠMARJEŠKE TOPLICE

ROMAN ZUPANČIČ

Gsm: 051 662 669


Lokacije:

NOVO MESTO 
Rozmanova ulica
Šmihel
MOKRONOG 
TREBNJE
ŽUŽEMBERK
LJUBLJANA 
Novo Brdo E1

 

POSLOVNI OBJEKTI:
NOVO MESTO
Kočevarjeva ulica
Ljubljanska cesta
Novi trg
Topliška cesta

 

NENAD ROŽANC

Gsm: 051 262 230 


Lokacije:

NOVO MESTO 
Ulica Slavka Gruma
Seidlova cesta 
Šentjernejska cesta
Podbreznik
ŠMARJEŠKE TOPLICE