PODATKI O PODJETJU

PODATKI O PODJETJU

Naziv podjetja: ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto
Skrajšan naziv: ZARJA d.o.o. Novo mesto
Naslov: Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, Slovenija

Direktorica podjetja: mag. Janja HORVAT JAKLIČ

Spletna stran: http://www.zarja.si
Telefon: 07 373 78 30
Faks: 07 373 78 38
Email: info@zarja.si

Id za ddv številka: SI16377958
Matična številka:
 5617189
Šifra dejavnosti: 68.320

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Novo mesto,
št. reg. vložka 1-02517/00
Osnovni kapital: 5.292.147,00 EUR

Transakcijski račun:
DELAVSKA HRANILNICA, d.d.:
SI56 6100-0000-5151-338

ČLANI NADZORNEGA SVETA

Mirko Bilbija

 predsednik NS

Boštjan Grobler

 namestnik predsednika NS

Ivan Kralj

 član NS

Sonja Avguštinčič

članica NS

Janez Redek

član NS

ČLANSTVA:

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Inženirska zbornica Slovenije