PODATKI O PODJETJU

PODATKI O PODJETJU

Naziv podjetja: ZARJA, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto
Skrajšan naziv: ZARJA d.o.o. Novo mesto
Naslov: Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, Slovenija
Direktorica podjetja: mag. Janja HORVAT JAKLIČ

ČLANI NADZORNEGA SVETA:

Mirko Bilbija, predsednik NS
Boštjan Grobler, namestnik predsednika NS
Ivan Kralj, član NS
Sonja Avguštinčič, članica NS
Janez Redek, član NS

Spletna stran: http://www.zarja.si
Telefon: 07 373 78 30
Email: info@zarja.si

Id za ddv številka: SI16377958
Matična številka:
 5617189
Šifra dejavnosti: 68.320

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Novo mesto,
št. reg. vložka 1-02517/00
Osnovni kapital: 5.292.147,00 EUR

Transakcijski račun:
DELAVSKA HRANILNICA, d.d.:
SI56 6100-0000-5151-338

ČLANSTVA:

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Inženirska zbornica Slovenije