Spoštovani,

zaradi izrednih okoliščin in slabe epidemiološke slike okužb z virusom Covid – 19 smo v skladu s priporočili pristojnih institucij do nadaljnjega odpovedali zbore etažnih lastnikov.

Ministrstvo za okolje in prostor je glede vprašanj o pripravi poročil o upravnikovem delu in odločanja etažnih lastnikov ter zborov lastnikov zaradi izrednih okoliščin letos pripravilo priporočila upravnikom. Priporočila so uskladili s Stanovanjsko inšpekcijo in jih izobesili na spletnih straneh MOP z namenom, da so dostopna tako upravnikom kot etažnim lastnikom. S priporočili so seznanili tudi GZS, Združenje za poslovanje z nepremičninami s prošnjo, da svoje člane z njimi seznanijo.

Ministrstvo v priporočilu navaja, da v ponovno zaostrenih razmerah zaradi okužb s Covid – 19 ne bo mogoče izvesti zborov lastnikov. Zato predlagajo, da jih v večstanovanjskih stavbah, kjer ni mogoče upoštevati in zagotoviti vseh varnostnih priporočil in zahtev vladnih odlokov, niti ne sklicujejo, pač pa postopajo v skladu z omenjenimi priporočili. Vendar pa bo v večstanovanjskih stavbah, kjer je manjše število posameznih delov, ki pa so prav tako zavezani imenovati upravnika ali se upravljajo kot skupnost lastnikov,  zbore verjetno mogoče izvesti (ali so letos že bili izvedeni), zato ni mogoče v celoti oz. v vseh primerih negirati zakonske določbe  3. odstavka 36. člena SZ-1.

V pripravi je novela SZ-1E, ki bo rešila to vprašanje za v prihodnje, če zaradi višje sile izvedba zbora etažnih lastnikov ne bo mogoča. Predvidevamo, da bo novela stanovanjskega zakona sprejeta v prvih mesecih 2021, posledično bo to vprašanje tudi formalno rešeno že prihodnje leto.

Priporočila Ministrstva za okolje in prostor glede sklicevanja zborov etažnih lastnikov v letu 2020, najdete tudi na povezavi Priporočila – zbor etažnih lastikov.