Vse kaže, da bo letošnja ogrevalna sezona glede na prejšnje posebna zaradi izrazito višjih stroškov toplotne energije. Ti so posledica dviga cen energentov, ki so se od lanskih, ki so bile med najnižjimi v dolgoletnem obdobju, občutno zvišale do rekordnih vrednosti. Največje posledice dviga cen energentov boste pri tem občutili tisti uporabniki, ki za pripravo toplotne energije uporabljate zemeljski plin. Večina dobaviteljev plina sicer ponuja zakupe količin plina za daljše časovno obdobje po enotni ceni, kar pa se v preteklosti v našem primeru ni izkazalo za najugodnejše, zato plin nabavljamo po variabilnih cenah, ki pa so se v zadnjem obdobju nenapovedano močno dvignile. Te so namreč v zadnjem letu narastle za več kot 5x, kar pomeni za približno 3x višje stroške toplotne energije. Z različnimi dobavitelji že vodimo pogajanja za morebitne ugodnejše pogoje dobave plina, da bi s tem zagotovili nižje stroške našim strankam.

V reševanje problematike se je vključila tudi GZS, ki je pripravila sporočilo za javnost, ki ga najdete na slednji hiperpovezavi: http://www.zarja.si/wp-content/uploads/2021/11/Sporocilo-za-javnost-cene-energentov-19112021.pdf.

Ogrevalna sezona se je že začela, pravi hladni dnevi, ko bo poraba toplotne energije najvišja, pa so šele pred nami. Ker vemo, da je najcenejša energija tista, ki je ne porabimo, vam v izogib prevelikih stroškov ogrevanja v nadaljevanju podajamo nekaj napotkov, kako svoja stanovanja ogrevati varčnejše:

1. ZNIŽAJTE OZ. SPREMLJAJTE TEMPERATURO V PROSTORU

Na porabo toplotne energije najbolj vpliva razlika med zunanjo in notranjo temperaturo. Ker na prvo ne moremo vplivati, lahko največje prihranke dosežemo z izbiro primerne temperature v stanovanju. To je potrebno prilagoditi glede na rabo prostora, kar pomeni, da prostore, ki jih uporabljamo le del dneva ali pa jih sploh ne, ogrevamo bistveno manj kot bivalne. Slednje je z vidika stroškov in udobja najbolje ogrevati na temperaturo med 20 °C in 21 °C, v spalnicah pa naj temperatura znaša med 17 °C in 18 °C. Glede na podatke nekaterih raziskav naj bi vsaka dodatna stopinja temperature porabo energije povišala za okoli 6 %.

2. OKNA, VRATA IN ZRAČENJE

Vrata in okna spadajo med tiste stavbne elemente, kjer izgubljamo največ toplotne energije. Izgube so še večje, če okna in vrata slabo tesnijo, zato je pomembno, da poskrbimo za njihovo tesnjenje in preverimo ter po potrebi na prepire namestimo tesnilne trakove in poskrbimo za nastavitev okovja.

Ker s tesnjenjem zmanjšujemo pretok svežega zraka v stanovanje, ne smemo pozabiti na ustrezno prezračevanje, ki vpliva na raven kisika v prostoru in naše počutje ter na odvod prekomerne vlage, ki se lahko odraža tudi v nastanku plesni. Zračenje je v času kurilne sezone dobro izvajati v najtoplejšem delu dneva s krajšim odpiranjem oken na stežaj in ne z dolgotrajnim zračenjem s priprtimi okni. Smiselna je tudi vgradnja t.i. rekuperatorjev, s katerimi preprečimo težave z vlago ter omogočimo zračenje z manj toplotnimi izgubami.

Priporočljivo je tudi, da v hladnih nočeh spustimo žaluzije oz. rolete in s tem toplotne izgube še nekoliko bolj omejimo.

3. RADIATORJI

Pomembno je, da radiatorjev ne zakrivamo z oblačili, zavesami ali drugimi predmeti, saj s tem zmanjšujemo njihovo efektivno moč in preprečujemo kroženje ter dvig toplega zraka.

Prihranke dosežemo tudi z uporabo termostatskih ventilov, ki uravnavajo pretok tople vode v radiatorje glede na izbrano temperaturo prostora. V primeru naše daljše odsotnosti je smiselno radiatorje vsaj delno zapreti.

Dodatne izgube lahko preprečimo tudi z uporabo t.i. reflektorjev oz. izolacijskimi ploščami, ki jih namestimo za radiatorje in omejimo neposredno ogrevanje stene za radiatorjem ter s tem povezane toplotne izgube.

 

V upanju, da krizne razmere minejo čim prej, vas lepo pozdravljamo!