Visoki stroški energentov

V Zarji se že tretji mesec na dnevnem nivoju borimo za to, da bi dobavitelji spoštovali zakonodajo in našim etažnim lastnikom zagotovili ceno energentov, ki jim pripada. Upravnikom dobavitelji nudijo samo zakup po cenah, ki veljajo za poslovni odjem, če nam sploh dajo...

KURILNA SEZONA 2021/2022

Vse kaže, da bo letošnja ogrevalna sezona glede na prejšnje posebna zaradi izrazito višjih stroškov toplotne energije. Ti so posledica dviga cen energentov, ki so se od lanskih, ki so bile med najnižjimi v dolgoletnem obdobju, občutno zvišale do rekordnih vrednosti....

SKLICEVANJE ZBOROV ETAŽNIH LASTNIKOV V LETU 2021

Vlada RS je na 74. redni seji dne 12.5.2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 73/2021), s katerim je delno sprostila pogoje zbiranja ljudi. V skladu z veljavnim odlokom je...