Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne 22.2.2022 sprejel Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Zakon je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 29/2022 dne 4.3.2022. Zakon je pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ukrep iz 5. člena zakona pa velja od 1. januarja 2022 dalje.

Zakon je v 5. členu izenačil pravice vseh odjemalcev plina, predvsem pa tiste etažne lastnike, ki energente kupujejo oz. odjemajo skupaj, v okviru ene ali večstanovanjskih stavb:

  • Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na plin za eno ali več stanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več stanovanjskih stavb, imajo pri svojem dobavitelju pri nakupu plina te skupne kotlovnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci, ki kupujejo plin za lastno rabo.

Kot upravnik kotlovnic že izvajamo aktivnosti za prehod iz poslovnega na gospodinjski odjem, hkrati pa vodimo aktivnosti za povračilo stroškov plina za obdobje od 1.1.2022 dalje.