V Zarji se že tretji mesec na dnevnem nivoju borimo za to, da bi dobavitelji spoštovali zakonodajo in našim etažnim lastnikom zagotovili ceno energentov, ki jim pripada.

Upravnikom dobavitelji nudijo samo zakup po cenah, ki veljajo za poslovni odjem, če nam sploh dajo ponudbo, obenem pa od nas zahtevajo tudi celotni prevzem tveganja neplačil, kar pomeni, da moramo za vse »naše« objekte v upravljanju račune dobaviteljev plačati takoj in v celoti, z izterjavo pa se moramo ukvarjati sami. Nekateri naši etažniki so že doslej težko plačevali račune, sedaj pa je to še težje. Preko Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami, smo se med prvimi upravniki obrnili na medije, po pomoč pa smo se obrnili še na številne druge inštitucije (MZI, Tržno inšpekcijo, Agencijo za energijo, poslanske skupine, Urad za varstvo potrošnikov…). Na odzive nekaterih še čakamo.

V upanju, da se bodo dobavitelji odzvali našemu pozivu k spoštovanju zakonodaje, smo pridobili pravno mnenje, z obrazložitvijo, da se naši etažni lastniki uvrščate v kategorijo gospodinjskih in ne poslovnih odjemalcev. Glede na pravno mnenje dobavitelji energentov kršijo Zakon o oskrbi s plini, Zakon o oskrbi z električno energijo, Obligacijski zakon, Zakon o varstvu potrošnikov itd.