info@zarja.si   
 
   
O podjetju     Storitve     Projekti     Obvestila     Zakonodaja     Nepremičnine
Sklepanje najemnin in pogodb     Upravljanje stavb in kotlovnic     Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov     Svetovanje za sklepanje pogodb    
 
             
  Vaše stanovanje je vaše veselje in naša skrb
Da zaidejo nepremičninske skrbi
  07 373 78 30
info@zarja.si
 
 

Domov | Sklepanje najemnin in pogodb

Sklepanje najemnin in pogodb

I. ORGANIZACIJSKO - ADMINISTRATIVNA OPRAVILA

 1. Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih.
 2. Pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih.
 3. Zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb.
 4. Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije.
 5. Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.
 6. Omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe.

II. TEHNIČNO - STROKOVNA OPRAVILA

 1. Pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 2. Izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih.
 3. Izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja.
 4. Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi.
 5. Popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov.
 6. Izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti.
 7. Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del.
 8. Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah).
 9. Organiziranje nadzora pri izvajanju del.
 10. Izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo.
 11. Organizacija odprave napak v garancijski dobi.
 12. Organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb.
 13. Oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami po 7. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES).

III. FINANČNO - RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA OPRAVILA

 1. Vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi.
 2. Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov.
 3. Inkaso obveznosti etažnih lastnikov.
 4. Opominjanje dolžnikov s strani upravnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba.
 5. Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti.
 6. Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja.
 7. Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc.
 8. Izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja.

 

Aktualno

Delovni čas

Oddaja študentskih sob

Oddaja stanovanj in poslovnih prostorov

Izdelava energetske izkaznice

Anketa: Preverjanje zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja v podjetju Zarja d.o.o. Novo mesto

Sporočanje števila oseb-zakonodaja

 
             
                 
    ZARJA d.o.o. Novo mesto
Prešernov trg 5, si - 8000 Novo mesto

07 373 78 30
Faks 07 373 78 38
info@zarja.si

 

Pogosta vprašanja?

Upravnik
Rezervni sklad
Prijava in sprememba števila oseb
Vzdrževanje objektov

 

Vse pravice pridržane ©
ZARJA d.o.o. Novo mesto

Izdelava internetnih strani že 26let
Prolog d.o.o., Logatec  1990 - 2019

Brez sejnih piškotov ta spletna stran ne more delovati pravilno