Nadzorni svet družbe Zarja d.o.o. Novo mesto na podlagi 26. čl. Družbene pogodbe družbe Zarja d.o.o. Novo mesto ter na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 2. 2. 2022 objavlja razpis za

DIREKTORJA  (M / Ž)

družbe Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto za mandatno obdobje petih let.

Ostale podrobnosti o razpisu najdete na naslednji povezavi:
http://www.zarja.si/wp-content/uploads/2022/02/razpis-za-direktorja-2022-celoten.pdf.