Vlada RS je na 74. redni seji dne 12.5.2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 73/2021), s katerim je delno sprostila pogoje zbiranja ljudi.

V skladu z veljavnim odlokom je tako od 15. maja dovoljeno zbiranje do 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri čemer je število oseb (tako v zaprtih prostorih kot na prostem) omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine. Zbiranje večjega števila ljudi se lahko dovoli le izjemoma in pod pogoji, ki jih predpiše NIJZ. Za zbiranja je poleg tega predpisana tudi razdalja med udeleženci, ki mora znašati najmanj 1,5 metra, za prireditve v zaprtih prostorih pa je obvezna tudi uporaba zaščitnih mask.

Čeprav navedena pravila veljajo le za javna zbiranja in shode, se po mnenju Zbornice za poslovanje z nepremičninami ta lahko upoštevajoč vse omejitve smiselno uporabljajo tudi za večja zbiranja, ki so zasebne narave. V družbi Zarja d.o.o. Novo mesto bomo kljub še vedno veljavnim določilom PKP#7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21)), da upravnik ni obvezen sklicati letnih zborov etažnih lastnikov, te sklicevali na prostem v primerih, ko je treba sprejeti nujne odločitve in z upoštevanjem vseh zgoraj navedenih ukrepov.