DRUGE STORITVE

NUDIMO VAM:

Z

IZDELAVA ENERGETSKE IZKAZNICE

Z

SVETOVANJE ZA SKLEPANJE POGODB

Z

INŽENIRING IN GRADBENI NADZOR

Izdelava energetske izkaznice

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

Kakšen je njen namen?

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške.
Kupci oz. najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu. Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti.

Kdaj je obvezna?

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so z gradnjo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Svetovanje za sklepanje pogodb

 

Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi.

Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike.

Vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov.

Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.

INŽENIRING IN GRADBENI NADZOR

Za vas izvajamo storitve inženiringa in gradbenega nadzora.