Razpis za direktorja družbe Zarja d.o.o. Novo mesto

Nadzorni svet družbe Zarja d.o.o. Novo mesto na podlagi 26. čl. Družbene pogodbe družbe Zarja d.o.o. Novo mesto ter na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 2. 2. 2022 objavlja razpis za DIREKTORJA  (M / Ž) družbe Zarja, stanovanjsko podjetje, d.o.o. Novo mesto za...

Visoki stroški energentov

V Zarji se že tretji mesec na dnevnem nivoju borimo za to, da bi dobavitelji spoštovali zakonodajo in našim etažnim lastnikom zagotovili ceno energentov, ki jim pripada. Upravnikom dobavitelji nudijo samo zakup po cenah, ki veljajo za poslovni odjem, če nam sploh dajo...

SKLICEVANJE ZBOROV ETAŽNIH LASTNIKOV V LETU 2021

Vlada RS je na 74. redni seji dne 12.5.2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 73/2021), s katerim je delno sprostila pogoje zbiranja ljudi. V skladu z veljavnim odlokom je...

ODLOK O OBVEZNEM RAZKUŽEVANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Vlada Republike Slovenije je 28.3.2020 z namenom, da bi zajezili in obvladovali epidemijo COVID-19, sprejela ODLOK o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb št. 00725-11/2020 (Uradni list RS, št. 37/2020 z dne 28.3.2020). Skladno z odlokom je obvezno najmanj...

OBVESTILO NAŠIM NAJEMNIKOM

Vse naše najemnike, ki vam bo najemno razmerje poteklo v času izrednih razmer zaradi virusa COVID-19, obveščamo, da boste dokumentacijo za podaljšanje najemnega razmerja prejeli po pošti, ko bo to formalno pravno mogoče. Hvala za razumevanje.