SPREMEMBE STANOVANJSKEGA ZAKONA

Državni zbor je na svoji seji dne 26.5.2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/2021 dne 4.6.2021. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 19. 6. 2021....

SKLICEVANJE ZBOROV ETAŽNIH LASTNIKOV V LETU 2021

Vlada RS je na 74. redni seji dne 12.5.2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 73/2021), s katerim je delno sprostila pogoje zbiranja ljudi. V skladu z veljavnim odlokom je...